LAST NED GRATIS:

PSYKOLOG JAN ATLE ANDERSENS 15 REGLER FOR KONSTRUKTIV KOMMUNIKASJON

DISSE KOMMUIKASJONSREGLENE GIR ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å SKAPE OG OPPRETHOLDE GOD KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN.

Arbeidsmiljø er ikke noe vi har, det er noe vi gjør. Når vi sier at «det er noe som sitter i veggene her» fraskriver vi oss ansvaret. Det eneste som eventuelt sitter i veggene er spiker, isolasjon, skruer og sparkel.

Sørg for at den gode kommunikasjonen opprettholdes i tider med store arbeidsmengder og stress, ved å benytte disse felles kommunikasjonsreglene.

15 regler for konstruktiv kommunikasjon paa arbeidsplassen Forside.png