Få oppdatert informasjon fra vår blogg og vårt nyhetsbrev

Fagbloggen

 Fagbloggen finner du interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Artiklene er tilpasset ulike yrkesgrupper og deres ansvars- og fagområder.

Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev gir deg oppdatert informasjon om våre kurs, konferanser og studier. Du velger ut de fagområdene som du ønsker å få informasjon om.

Husk at du til enhver tid kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av blogg og nyhetsbrev.